Om barnehagen

Barnehagen er foreldreeid og driftes som et samvirkeforetak hvor foreldrene betaler inn et andelsinnskudd på kr. 5000 per barn. Andelsinnskuddet forrentes ikke. Det betales tilbake når medlemskapet sies opp, med mindre du har noe utestående i samvirket. Foreldrene har et eierstyre, som samarbeider tett med barnehagens personale. Vi ønsker at brukerne av Sofiemyråsen barnehage skal ha høye forventninger til oss, og at det skal føles bra å ta opp ting som gjelder barna deres eller andre spørsmål knyttet til barnehagehverdagen. God dialog og åpenhet er svaret for å skape et godt samarbeid. I Sofiemyråsen barnehage har foreldrene en unik mulighet til å påvirke barnas hverdag ettersom de selv er medeiere i barnehagen. Fornøyde foreldre viser seg også gjennom kommunens brukerundersøkelse der sofiemyråsen barnehage har ligget på topp over flere år.

Barnehagens visjon: stort og smått har det godt.

Både barn og voksne må trives for å ha en god hverdag og et godt leke- og læringsmiljø. Leken skal gjennomsyre våre planer og vår hverdag, da dette er barnas sosiale verden hvor de prøver ut sine ferdigheter og utvikler seg. Vi mener at gode voksne er den viktigste faktoren for kvalitet i barnehagen, og at det er i møte mellom mennesker de gylne øyeblikkene oppstår. Fokus på voksenrollen gjenspeiler vår barnehagehverdag. I Sofiemyråsen barnehage er vi glade i å være ute og vi tar ukentlig med oss barna på tur. Vi har årlig ekstern sikkerhetskontroll av uteområdet og er meget opptatt av at våre lokaler både ute og inne skal oppgraderes og holdes vedlike.

Personalgruppa og arbeidsmiljø

Vi er en barnehage med et unikt arbeidsmiljø, høy kvalitet og sterkt brukerfokus. Vi jobber for at barn, foreldre og egne medarbeidere skal oppleve nettopp dette. Vi jobber mye med eget arbeidsmiljø, både som gruppe, men også som enkeltindivid. Vi er en variert personalgruppe av begge kjønn, som er gode på å se helhet og hjelper hverandre på tvers av huset. Det skal være gøy å jobbe i Sofiemyråsen barnehage, samtidig som vi har høyt fokus på egen tilstedeværelse, og kvalitet i det vi leverer. At personalet trives på jobb vises også i personalgruppen der mange har lang ansiennitet i barnehagen.

Kom innom oss!

Er dere nysgjerrig på å se barnehagen eller vite mer om hva vi driver med, er dere alltid velkommen! Dere kan også lese mer om Sofiemyråsen barnehage på barnehagens nettside