SFO

Sofus er skolefritidsordningen ved Sofiemyr og har barn fra 1. til 4. trinn.

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barn på 1. – 4. trinn. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 13-7. Ansatte i SFO og skole samarbeider, slik at helheten i dagen blir best mulig for barna. Rektor er øverste administrative og faglige leder for skolefritidsordningen. SFO-leder er daglig leder.

 

Kontakt oss

Base   Telefon  
1. trinn  

66 81 42 43 /42 / 932 79 878

 
2. trinn  

66 81 42 38 /39 / 932 79 243

 
3. og 4. trinn  

66 81 42 39 / 464 43 352

 
   

 

 
       

Åpningstider:

Morgenåpning: Fra kl. 07.30 og frem til undervisningsstart

Ettermiddag: Fra undervisningsslutt og frem til kl. 17.00

SFO-leder
Kari Skarderud

Tlf: 66 81 42 03

Skolens sekretær/forværelse:  Tlf 66 81 42 00

Påmelding, oppsigelse, endring

Lenke til skjemaer (i høyremeny) og mer informasjon

Plandager og fridager

Skolefritidsordningen har fem plandager hvor Sofus har stengt. Dette gjelder for alle elever, både 10- og 11-måneders tilbud.

Se skoletidsplan for detaljer.