Tester/Kartleggingsmateriell

Oversikt over tester og kartleggingsmateriell som benyttes ved Sofiemyråsen

                                   

Schopler, Reichler, Bashford, m.fl.: 

 • PEP-R testmateriell, PEP-R manualbok til testen og registrerings-skjemaer.

Sissel Næss og Olav Sveen:

 • Askeladden språk-screening – rød pose m/ materiell
 • Instruksjons-bok
 • Registrerings-skjemaer.

Britta Holle m.fl.:

 • Motorisk-Perseptuell-Udvikling
 • Tekstbok
 • Klosser, 41 stk.
 • Registreringsark
 • Klippeark, geometriske figurer
 • Material-liste
 • Suppleringshefte

Portage – Tidlig stimulering

 • Rød kasett m/ veilednings-kort
 • Sjekk-liste
 • Instruksjon
 • Noteringsark

Magne Nyborg

 • Begrepsmateriell

Kjeve m.fl.:

 • Kartlegging før tiltak, gul bok.

Lilli Nielsen og Birgit Pedersen:

 • Det synshandicappede barns tidlige ferdigheter, indlæring, adferd.
 • Funksjons-skjema.

POM Pedagogisk Observasjons-Materiell

 • Observasjonsskjema for lek og kommunikasjon i de første utviklingsår - Liv Vedeler.
 • Observasjon av forutsetninger for LEK OG AKTIVITET utarbeidet av Mette Tafjord. (Skjema)