Kommunikasjonssystemer

Karlstadmodellen og VMK er kommunikasjonssystemene som benyttes ved Sofiemyråsen. Opplæringen tilpasses den enkelte elev og bidrar til elevens totalutvikling.

VMK

VMKUtgangspunktet for VMK er at alle kommuniserer og har behov for et tilpasset kommunikasjonsredskap på sitt nivå.

VMK er forkortelse for Visuelt Manipulativt (styres med hendene) Kommunikasjons-system

Grunnelementene i en setning blir visualisert i en ramme med 3 felt for subjekt, predikat og objekt. På skolen bruker vi foto, pictogrammer og tegn-bilder i denne visualiseringen.

Å lage setninger trenes først i ene-timer. Deretter knyttes bruk av VMK til aktiviteter i naturlige situasjoner. som for eksempel:

 • Til valg av pålegg eller drikke ved måltidene.
 • Til valg av frie aktiviteter etter en arbeidsøkt.
 • Til valg av sang eller instrument i fellestimer.

VMK må kunne brukes i forhold til flere personer, emner og steder.
Kommunikasjons-systemet hjelper eleven til å holde fast på innholdet i en setning over tid, noe som kan være vanskelig for mange av våre elever.

VMK-systemet ble utviklet i en autistgruppe ved Gjerpen barneskole i Skien av Britt Arnessen og Ellen Wergeland.  Sistnevnte kan kontaktes på wergeland@pictogram.no

Karlstadmodellen

karlstadmodellen.jpgKarlstadmodellen er utviklet av Irene Johansson som er professor i spesialpedagogikk og fonetikk ved Universitetet i Karlstad i Sverige.

Hennes mangeårige forskningsprosjekt har resultert i detaljerte og omfattende kommunikasjons- og språktreningsprogrammer som starter fra tidlig spebarnalder og går videre opp til lese- og skriveopplæring.

Vi bruker disse bøkene i vårt arbeide:

 • "Språkutvikling hos barn med språkvansker 1 - Performativ kommunikasjon."
 • "Språkutvikling hos barn med språkvansker 2. - Ordstadiet.
 • "Språkutvikling hos barn med språkvansker 3. - Enkel grammatikk.
 • "Las- och skrivprocessen hos barn med Down syndrom"

Prinsipper i denne modellen:

 • igangsetting av tiltak så tidlig som mulig i barnets liv
 • kontinuitet og repetisjon
 • strukturert og systematisk opplegg tilpasset hvert enkelt barn
 • lystbetonte øvelser, mye ros

Modellen bygger på at språk og kommunikasjon er en integrert del av barnets totalutvikling. Øvelsene gjelder utvikling av barnets sanser, motorikk, persepsjon, kognitive og sosiale ferdigheter.