Resonansplaten

resonansplate.jpgResonansplaten er laget av kryssfinerplate, størrelsen kan variere.

Langs kanten har den lister på 2 cm x 2 cm. Når platen legges på gulvet med listen ned blir det et luftrom mellom plate og gulv, og dette gjør at platen får en svikt og vibrerer ved små trykk/bevegelser. Luftrommet virker også isolerende slik at det ikke trekker på elevene fra kalde gulv. Smidigheten i platen gjør også at eleven ikke blir sliten i kroppen.

Når eleven lager lyder og bevegelser, forplanter disse seg gjennom fibrene i platen og treffer han på andre deler av kroppen. Lydene får en forlenget og forsterket effekt, og det har betydning for elevens motivasjon til økt aktivitet.

Bildet viser en stor og en liten resonansplate.  Den store kan elevene ligge eller sitte på, og den lille kan elevene ha i fanget sitt.