Lekekasser

Lekekasse skal inneholde faste og kjente leker.

lekekasse.jpgLekekassen brukes i en systematisk leksituasjon mellom voksen og elev. Med dette menes at leken observeres fra gang til gang slik at utviklingen blir registrert.

I kassen ligger det leker og objekter som eleven er i kontakt med ellers i hverdagen. Dette kan være kopper, tallerker, børster, bestikk, o.a. Prinsippet med sammensetningen er det samme som med objektene i det lille rommet. Elevene skal få bredest mulig erfaring innenfor ulike materialer og mengder slik at de lettere kan tilegne seg rom- og begrepsforståelse.