Ekkolydspannet

ekkolydspann.jpgEkkolydspannet er laget av en sinkbøtte eller en plastbøtte som henger med bunnen opp, ca. 10 cm over elevens hode og bryst. Langs kanten på bøtta henger gjenstander i hyssing. Bøtta må henges slik at den henger i ro over eleven hele tiden.

Ekkolydspannet skal stimulere barn med funksjonshemming til å utvikle ulike bevegelsesmønstre med hendene.

Denne brukes også for å fremme elevens lydproduksjon.