Det lille rommet

det_lille_rommet.jpgDet lille rommet skal gi elevene muligheter til å tilegne seg tidlig romforståelse. Barn tilegner seg romforståels ved å bevege seg rundt i rommet for å utforske, eksperimentere, observere og imitere andres handlinger. Barn med funksjonshemming har ikke den samme muligheten.

Rommet må komme til barna.  For barn er tidlig romforståelse en forutsetning for at de skal tilegne seg objektforståelse. Det lille rommet kan bygges i ulike størrelser og lengde, alt ettersom hva som passer best for eleven som skal bruke det. Det er enkelt å sette sammen, og dette gjør at det også er lettere å bytte ut objektene som henger der.