Skjemaer

Skolens skjemaer er samlet i en felles oversikt. Noen søknadsskjemaer er aktuelle og tilgjengelige i hele skoleåret. Andre skjemaer er publisert kun i kortere perioder.

 

Skolen benytter ikke elektroniske skjemaer eller elektronisk signatur. Du må skrive ut og signere skjemaet før du sender det til skolen.
 

 
Skjema    
         

Søknad om fri/permisjon

Påmelding til SFO

Oppsigelse og endring SFO

Innskriving til skolestart 2017