Grønt Flagg

Grønt Flagg i Norge er del av den internasjonale Eco-Schools ordningen som eies og drives av FEE. Mer enn 40.000 skoler i 50 land i Europa, Afrika, Oceania og Amerika deltar.

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Satsningen på Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en Miljøskole. Kunnskaper gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig.

Over 800 skoler og barnehager, fordelt på 17 fylker og 90 kommuner deltar i Grønt Flagg programmet i Norge.

Grønt Flagg samarbeider med Kunnskapsdepartementet, Nettverk for Miljølære i skolen og Miljøverndepartementet.

Sofiemyr skole er en Grønt Flagg-skole.

Lenke til Grønt Flagg