FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

1. mars ble Sofiemyrtoppen skole delt i to. Fungerende arbeidsutvalg ved Sofiemyr skole er:

 

Thu N. Nguyen, leder. (thu.nguyen@ubf.oslo.kommune.no)

Ole Høivik, nestleder.

Else Nygaard,  kasserer.

 

Her vil vi fortløpende publisere informasjon direkte fra FAU:

 

Nytt beredskapssenter på Taraldrud - opprop fra FAU