FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

 

Nytt Styre i FAU 2017/2018:

Ole Nicolay Høivik, leder

ole.nicolai.hoivik@afk.no  

 

Grete Anderssen, nestleder

grete.anderssen@gmail.com

 

Elin Sørøy Mellum, nestleder                    

mellume@gmail.com

 

Ole Andrè Jørgensen, kasserer

oleanj@gmail.com

 

Her vil vi fortløpende publisere informasjon direkte fra FAU:

 

NRK, TV-program om skolemiljø

 

Nytt beredskapssenter på Taraldrud - opprop fra FAU