Barnevern

Barnevernstjenesten skal bidra til trygge oppvekstvilkår. Tjenesten skal også sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Telefon direkte til Barnevernstjenesten: 66 81 91 78 Drøftings- og akuttelefon: 993 50 547 Barnevernet et tilgjengelig mandag - fredag, kl. 08.00-15.30.