Fravær og permisjon

Hovedprinsipp ved skolen er at fravær og permisjon unngås så langt det er mulig. Ved sykdom må det meldes ifra til skolen omgående. Husk å søke i god tid hvis permisjon utenom skolens ferie og fridager er helt nødvendig.

Melding om sykdom

Hvis eleven er syk skal foresatte sende melding/SMS innen kl. 8.30 til

  • mobilnr. 932 96 978    

Melding skal være kort og inneholde navn på elev, klasse og forventet lengde på fravær.

Hvis det ikke er mulig å sende sms, kan foresatte ringe og legge igjen talemelding på samme nummer.

For elever på avdeling Sofiemyråsen, ring tlf. 66 81 41 80/81 innen kl 08.30 hvis eleven er syk.

Dette er i følge skolens rutiner og retningslinjer ved fravær.
 

Søknad om fri/permisjon

Hvis det er helt nødvendig å søke om fri/permisjon, skal eget søknadsskjema benyttes. Send, eller lever, søknaden direkte til skolen. 

Skjema

Felles informasjon fra kommunen