Til sammen 112 moduler skal oppbevares, lastes og kjøres fra Sofiemyr til Solkollen, hvor den midlertidige skolen skal ligge. Tomten på Sofiemyr skal sikres med gjerde og det vil bli skiltet og merket i området.

Midlertidig parkering på Tømtebanen

Parkeringsplassen ved siden av banen blir også sperret. Det blir midlertidig parkering på Tømtebanen, med innkjøring fra Tømteveien. 

Det er Expandia Moduler AS som har fått oppdraget av kommunen med å levere og montere modulene, som skal bli paviljonger for den midlertidige skolen.

Innkjøring av moduler til Solkollen vil skje fra 8. januar (uke 2) til 25. januar (uke 4).  Montering av modulene er planlagt ferdig i uke 8 i februar.

Innflytting er planlagt første uke i april, og elevene starter ved skolen 23. april 2019.