Kulturskolen skal være et kunstnerisk og kulturelt veksthus med verdi for den enkelte og for fellesskapet. Vi prøver å tilrettelegge for den enkelte elevs kunstneriske og estetiske utvikling og legger  kontinuerlig vekt på utfoldelse, formidling og glede.

Samspill

Vi legger vekt på samspill og samarbeid, i og på tvers av instrumentgruppene. Hensikten med dette er å gi ny inspirasjon, en opplevelse av å ta i bruk flere musikalske uttrykk og utnytte sin kreativitet.

Kulturskolen ønsker å

  • gi elevene opplæring i samsvar med egne evner og forutsetninger
  • utvikle elevens kunstneriske og skapende evner. Fremme forståelse for kunst som en allmennmenneskelig uttrykksform
  • utvikle elevens evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger
  • være en ressurs for skolen og kulturlivet
  • legge til rette for samhandling på tvers av kunstfagene

Søknad

Søknadsfristen er 1. juni 2017