Søknadsfristen er 15. mars og da kan du søke om:

 • Driftstilskudd til frivillige organisasjoner
 • Etableringstilskudd (driftsstart for nye organisasjoner, med øvre søknadssum på kr 5000)
 • Tilskudd til skolekorps
 • Tilskudd til lokale kulturbygg

Kontaktpersoner

For veiledning og informasjon om saksbehandling kan du kontakte:

 • UTE v. Vegard Sines Petersen, tlf. 916 90 583
  - for driftstilskudd (idrett og friluftsliv) og tilskudd til nærmiljøtiltak og spillemidler til idretts- og friluftslivsformål
 • Kolben kulturhus v. Lone Schrøder, tlf. 66 81 50 25
  - for driftstilskudd, tilskudd til skolekorps, produksjons- og arrangementstilskudd
 • Nærmiljø v. Heidi Andreassen-Dukes , tlf. 66 81 50 21
  - for driftstilskudd og tilskudd til lokale kulturbygg

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om tilskuddsordningene, retningslinjer og søknadsskjema på vår nettside om tilskuddsordninger.