Alt går etter planen, og til nå er omtrent halvparten av vannmålerne byttet ut med nye. Når alle målerne er byttet i løpet av 2018, er vi klare for å lese av elektronisk.  

Måleravlesning i desember

I midten av desember får alle som har vannmåler sms, e-post eller avlesningskort for måleravlesning. Svarfristen blir i begynnelsen av januar. Alle skal lese av vannmåleren sin manuelt, uansett om måleren er gammel eller ny.

Vannmålerstand på vannmåleren som er skiftet ut, er registrert i kommunen og vil bli tatt med i årsoppgjøret 2017.

Les av måler 

Elektronisk avlesning fra 2018

Dette skjer ved at en bil fra Oppegård kommune (med synlig kommunelogo) kjører forbi huset ditt. Bilen er utstyrt med et nettbrett, som fanger opp signalene automatisk fra din vannmåler. Hvis bilen ikke får disse signalene når den passerer huset ditt, vil du få beskjed.