Turgruppe for kreftrammede, pårørende og etterlatte

Hver torsdag kl. 13.00 møtes en gjeng med turglade mennesker på parkeringsplassen ved Østre Greverud idrettshall.

Her treffer du andre i samme situasjon, og i tillegg blir du kjent i marka. Vi legger opp til lette turer med en hyggelig sosial stemning, hvor alle er velkomne. Husk drikke, og kle deg etter forholdene – vi går uansett vær! Det er gratis og ingen påmelding.

Kontakt

Kreftkoordinator i Oppegård: Nina Reitan, telefon 932 99 070
Kreftkoordinator i Ski: Ragnhild Sollid, telefon 959 51 770

For mer informasjon ring eller gå inn på Facebook-siden «Turgruppe for kreftpasienter og deres pårørende i Nordre Follo».

Oppstart 5. september

Kurs: Hverdagsglede

Fem grep for økt hverdagsglede. Kurset Hverdagsglede handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen.

Tidspunkt: Oppstart mandag 16. september. Deretter mandagene 23. september, 7., 14., 21. og 28. oktober kl. 14.00-16.00
Sted: Waldemarhøy, Waldemarhøyveien 13, 1400 Ski

Kursholder: Lene Ø. Furu og Anders Grindahl, Frisklivssentralen Ski

Påmelding: Du vil bli innkalt til en oppstartsamtale før kursstart. Kurset er åpent for innbyggere i Follo-kommunene. Kursavgift er kr 250 og betales første kursøkt (kort/vipps). Maks 12 deltakere, minimum 10 deltakere

Påmelding til: frisklivssentralen@ski.kommune.no eller tlf. 456 18 678, oppgi navn, e-post og tlf.

Gratis foredrag: Når livet blir vanskelig

Hvordan kan vi være der for hverandre når livet blir vanskelig? Det blir foredrag og samtale onsdag 18. september kl. 18.00–20.30.

Oppegård kommune og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse ønsker å invitere alle som lever med noen eller kjenner noen som har det vanskelig.

Du vil få informasjon om hvilke tilbud som finnes i Psykisk helsetjeneste, NAV og Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse.

Vi vil også legge vekt på hvordan vi kan stille opp for hverandre, vanlige reaksjoner når noen vi er glade i har det vanskelig og hvordan vi som pårørende kan sette grenser – når vi trenger det.

Det blir korte innlegg med dette som tema og tid til felles samtale og spørsmål i etterkant. Her vil du få høre og snakke med fire dyktige fagpersoner.

Kommer du?
Kolben, 4. etasje, Psykisk helsetjeneste. Det blir enkel servering med kaffe og deltakelse er gratis. Ingen påmelding.

Kreftrehabilitering

Tilbudet er for deg som har hatt eller har en kreftdiagnose. Du får tilbud om en oppstartssamtale med fysioterapeut eller kreftsykepleier.
Du deltar i en gruppe på ti deltagere i syv uker. Deltakerne får undervisning i relevante temaer og trening med fysioterapeut.  Treningstimene har variert innhold og aktivitetsnivå. Vi tar individuelle hensyn når det gjelder deltakernes medisinske forhold og dagsform.

Betaling

Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldene takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2. Se på www.helfo.no. Vi sender faktura i etterkant.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål og vil melde deg på gruppen, kan du kontakte oss på tlf. 412 60 945 eller e-post, fysio@oppegard.kommune.no. Skriv «Kreftrehabilitering» i emnefeltet.

Oppstart er 7. oktober