SMU 2019/20: - Under oppdatering

Representerer Navn Tlf.                  Rolle
Elevrådsleder Emma Dybsjord, 10C    
Elevrådsnestleder Anine Johnsen, 10B    
Elevrådsrepresentant      
FAU-leder Pall Sjøvall 90 03 38 93  
FAU-nestleder Morten Frøseth 93 48 74 60  
Andre ansatte Hellerasten Ann-Sophie Bergman 66 81 22 20  
Lærer Hellerasten Siv Tove Ophaug 66 81 22 43  
        Vara; Pål Eidsten    
Lærer Hellerasten Stine Ytrestøl 66 81 22 26  
         Vara: Anne Hauge    
Kommunen, adm-nivå rektor: Grete Skaug 66 81 22 21 Sekretær

SMU skal jobbe med saker i forhold til §9a i Opplæringsloven, som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både det fysiske og psyko-sosiale miljøet.
SMU skal medvirke til at alle partene i skolen tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
SMU er et rådgivende organ og har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.
De samme partene som er representert i SU er også representert i SMU,

  • 2 elever elevrådet
  • 2 elever fra trivselsteam
  • 2 foreldre
  • 2 lærere
  • 1 andre ansatte
  • 1 fra kommunen (rektor)

Til forskjell fra SU er det et krav at elev- og foreldresiden har flertall i SMU.