Elever fra femte til tiende trinn har jobbet med temaet hvordan vi ønsker at vi skal være mot hverandre og hvordan vi ønsker å ha det. Elevene har deltatt i en demokratisk prosess som har ført fram til fire plakatforslag. BUK vedtok i høst hvilket forslag som skal brukes.

BUK-representantene Victor L. Steenberg, Aurora G. Larød og Mons R. Gravingen henger opp plakaten Slik vil vi ha det.

Alle har et ansvar

Gro Pernille Smørdal, barne- og undomskonsulent i Nærmiljø og kontaktperson for BUK, forteller at det har vært en god prosess som har inkludert alle elevene i Oppegård.

- Alle har et ansvar for å bidra til et godt sosialt miljø. Plakaten skal være en påminnelse til alle på ulike arenaer, forteller Gro Pernille. - Det er kommet inn flere forslag fra elevene til hvor plakatene kan henge og hvor vi møter barn og unge. Skolene, Pyramiden, Kolben og idrettshaller, biblioteket og fritidsklubber er steder vi vil finne plakatene.

Et godt sosialt miljø – på alle arenaer

Hun forteller videre at et godt sosialt miljø er viktig for en god hverdag. - For å oppnå et godt sosialt miljø, må man være bevisst hvordan man er mot hverandre. Hver og en av oss kan bidra til at andre føler seg bedre, og at vi selv føler oss bedre. Hvordan man er mot hverandre har samme betydning om man er på skolen, på treninga, på vei hjem eller i sosiale medier.

- Målet er at alle skal være bevisst på hvordan en som enkeltperson kan bidra til et godt sosialt miljø, avslutter Gro Pernille.

Slik vil vi ha det ble godt mottatt blant elevene på Kolbotn skole.

Fakta om BUK

BUK er barn og unges eget kommunestyre, som består av elever fra femte til tiende trinn fra alle grunnskolene i kommunen.

Møtes to ganger i året

BUK møtes to ganger i året og møtene er åpne for publikum. Møtene blir ledet av ordføreren og holdes i kommunestyresalen akkurat som de voksnes møter.  Alle grunnskolene i kommunen velger tre elevrådsrepresentanter til å stille på møtet. I forkant av møtet mottar elevrådene forberedende oppgaver som skal arbeides med både enkeltvis, klassevis og i elevrådet.

Har reelle budsjett

BUK disponerer årlig et beløp som er vedtatt av kommunestyret, der elevene kommer med forslag til hva midlene skal brukes til. Målet med tiltaket er å bevisstgjøre barn og unge på hvordan lokaldemokratiet fungerer og stimulere til engasjement i lokalsamfunnet. En annen viktig side er at barn føler og opplever at de blir hørt i saker som er viktige for dem.