Etter at flere innbyggere i Askøy kommune har blitt syke som følge av bakterier i drikkevannet, lurer du kanskje på om vannet i kranen din er trygt? I Oppegård har vi gode rutiner for behandling av vannet og vi tester det ofte. 

Oppegård kommune tar løpende prøver av drikkevannet og følger retningslinjene fra myndighetene. Vi tar prøver i ledningsnettet 26 steder i kommunen, inkludert vannverket og høydebassenget på Hellerasten. Prøvestedene er plassert på sentrale steder for å gi et godt bilde av vannkvaliteten i ulike deler av nettet, forsyning fra basseng og hos sårbare abonnenter som skoler og barnehager.

Vi tar prøver på vannverket hver uke og på høydebassenget på Hellerasten annen hver uke. Prøvepunktene på ledningsnettet er organisert i fire områder og vi tar prøver i ett område hver uke. Prøvene blir sendt til laboratoriet Eurofins, som analyserer råvann og rent vann. Vannverket tar også interne prøver av E. coli hver dag og eventuelle ekstra prøver basert på løpende risikovurdering.

Les mer om behandlingen av drikkevannet i kommunen