I formannskapsmøtet 30. mai ble det presentert foreløpige tegninger for Kolbotn skole, hvor materialene naturstein/tegl, tre og glass ble foreslått. Arbeidet er en del av forprosjektet for Kolbotn skole, som skal til behandling i kommunestyret i september 2018.

Kolbotn barneskole skal utvides fra to til fire klasser per trinn, med maksimum kapasitet for 784 elever. I dag har skolen ca. 380 elever, hvor 7. trinn har gjesteklasserom ved Ingieråsen skole. I tillegg planlegges det en ny flerbrukshall under nybygget til småskolen og SFO.

Eksisterende bygg, utenom paviljongen og bygget «Mauren», skal rehabiliteres – og det skal bygges to nye bygg.

Slik kan det se ut i skolegården foran bygget hvor de yngste elevene skal gå. Illustrasjon: Romfarer Arkitekter
Slik kan det se ut i skolegården foran bygget hvor de yngste elevene skal gå. Illustrasjon: Romfarer Arkitekter

Plassering av midlertidig skole

I formannskapets møte ble også alternativer til plassering av midlertidig skole diskutert. Elevene ved Kolbotn skole vil ikke kunne bruke skolen i byggeperioden. Det ble bedt om å se nærmere på et område ved Rognebærlia barnehage som alternativ, inkludert bussløsning, før det blir gjort vedtak. Både FAU, skoleledelse og representanter fra team oppvekst vil bidra i utredningen.

Forventet byggestart ved Kolbotn skole er februar 2019 med mål om ferdigstillelse i løpet av 2020.

Mer informasjon

Se sakspapirer fra formannskapsmøtet 30. mai 2018 (Sak 46/2018 Orienteringssaker 2)

Du kan følge prosjektet på våre sider om byggeprosjekter:

Kolbotn skole