Høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner er regulert i Forvaltningsloven og Plan og bygningsloven. I tillegg kan både politikere og administrasjon ta initiativ til høringer uten spesiell lovhjemmel .  ​

Hvordan skrive høringsuttalelser?

Det er ingen formelle krav til hvordan du skal skrive en høringsuttalelse, men du kan ha nytte av tipsene nedenfor. Når du skriver høringssvar er det viktig å bli oppfattet som kunnskapsrik, saklig og løsningsorientert.

Tips til en god uttalelse

 • Kommenter de punktene som er relevante for deg og vis til konkrete fakta.
 • Kommenter mangler og forslå nye tiltak og forbedringer. 
 • Beskriv positive og negative konsekvenser både av forslaget på høring og ditt forslag.
 • Omtal også forslagene du støtter. Andre høringsinstanser kan være uenig med deg.  
 • Allmenngjør dine interesser. Forklar hvorfor de angår flere enn en liten gruppe.
 • Sørg for klare og forståelige resonnementer og ikke overdramatiser.

Forslag til disposisjon

 • Kort oppsummering av dine innspill.
 • Hvorfor er saken viktig for deg/de du representerer?
 • Skriv konkrete forslag/standpunkter med begrunnelse. Du trenger ikke gjenta det som står i forslaget, bare henvise. Ta gjerne utgangspunkt i strukturen i høringsdokumentet.
 • Konklusjon
 • Bruk klargjørende overskrifter og underoverskrifter og henvisninger.

Formalia

 • Overhold tidsfristen. Hvis du mener fristen er for kort, ta kontakt og be om ekstra tid.
 • Husk navn, evt. organisasjon og kontaktinformasjon. Underskrift er det eneste formelle kriteriet for en høringsuttalelse!

Aktuell informasjon

Forvaltningsloven  
Plan- og bygningsloven