Skolestart i grunnskolen

Barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Skolen som barnet hører til sender i begynnelsen av desember ut informasjon til foresatte om hvordan de skal takke ja til skoleplass. Her får du også informasjon om påmelding til skolefritidsordningen.

Her finner du mer informasjon om skolestart i grunnskolen.

Hvilken skole tilhører du?

Oppegård kommune har 10 skolekretser, en for hver av barneskolene, og en for hver av ungdomsskolene i kommunen.

Her kan du få hjelp til å finne ut hvilken skole du tilhører.