Skolen som barnet hører til sender i begynnelsen av desember ut informasjon til foresatte om hvordan de skal takke ja til skoleplass. Her får du også informasjon om påmelding til skolefritidsordningen.

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller syv år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret barnet fyller fem år.

Du finner mer informasjon om rett og plikt til grunnskoleopplæring i Opplæringslova § 2-1.

Opptak på annen skole

Du kan søke om plass på en annen skole enn den barnet tilhører. Elever som flytter innenfor kommunen kan søke om å fortsette på sin opprinnelige skole. Søknad sendes til skolen du søker plass på. Nå er skolekretsene oppe til politisk behandling. Nærmere informasjon om skolekretsene kommer etter vedtak i kommunestyret 25. mars.

Søknad om plass på en annen skole innvilges hvis det er plass på skolen, og ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  • Eleven har søsken ved samme skole
  • Geografiske og trafikale forhold
  • Andre tungtveiende personlige eller pedagogiske grunner

Barn kan også få plass på en annen skole når det er åpenbart at det er god plass.

Klage på vedtak

Vedtak om plass på annen skole enn den barnet tilhører, er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Det betyr bl.a. at du kan klage på vedtaket. Det må gjøres innen tre uker. En eventuell klage sendes den skolen du har søkt plass på.

Skolekrets

Oppegård kommune er delt inn i flere skolekretser. Elevenes bostedsadresse bestemmer hvilken skole barna tilhører. Her finner du mer informasjon om hvilken skolekrets dere tilhører.

Mer informasjon

Har du spørsmål om skolestart eller skolekrets, kan du kontakte skoleadministrasjonen v/ rådgiver Hanne Birgitte Moen, tlf. 66 81 90 47 eller e-post: Hanne Birgitte Moen