Vi vil gjerne ønske dere velkommen som foreldre på Kolbotn skole!

Kolbotn skole er en gammel skole med mye sjarm. Det første bygget kom i 1922. Videre fikk skolen en paviljong i 1959. I forbindelse med at 6-åringene skulle begynne på skolen, fikk vi i 1997 et moderne tilbygg. I første etasje i dette tilbygget holder 6-åringene til.

Kolbotn skole vil skoleåret 2018 - 2019 ha ca. 380 elever fra 1. – 7. trinn. Skolen ligger i Kolbotn sentrum, men med nærhet til skogen, Kolbotnvannet og Gjersjøen. Skolen og skolefritidsordningen bruker nærmiljøet mye i undervisningen og i andre aktiviteter. På Rikeåsen har vi etablert et uteskoleområde med gapahuk, lavvo, hinderløype og bålplass.

Skolefritidsordningen Frittjoff er et tilbud til elevene på 1.- 4. trinn. Dette er et frivillig, pedagogisk tilbud før og etter skoletid. For barna er SFO et sted hvor de treffer nye venner og hvor sosiale relasjoner utvikles. Dette skjer gjennom frilek og organiserte aktiviteter ute og inne. SFO har et variert mattilbud hvor sunn mat er vektlagt. På Kolbotn SFO satses det på uteliv og barn i bevegelse.

Skolen har et aktivt FAU, foreldrenes arbeidsutvalg, som bidrar til et positivt og godt miljø for elevene. I samarbeid med foreldrene gjennomføres det mange hyggelige arrangementer.

Personalet ved Kolbotn skole arbeider for at skolen skal være et godt sted å lære, en glede å være. Et sted der barn og unge jakter på kunnskap.

Nærmere informasjon om skolen og det første skoleåret vil bli gitt på informasjonsmøte i løpet av mai.  Barn og foreldre blir også invitert til besøkskveld på skolen i begynnelsen av juni. Barna får tilsendt en spesiell invitasjon til denne kvelden.

Vi håper alle har anledning til å komme på disse arrangementene. Vi ønsker å gjøre skolestarten så trygg og god som mulig for både barn og voksne, og ser dette som starten på et godt samarbeid mellom hjem og skole.

Vi ser fram til et godt samarbeid om barna deres!

Vennlig hilsen
Kristin Hovde Høidal, rektor