Skolefritidsordningen

Det er et nært samarbeid mellom undervisningsdelen og fritidsdelen (SFO) ved skolen vår. Elevene har stor valgfrihet i forhold til aktiviteter og kan fritt benytte skolens uteområde. 1. trinn sin base heter Løvhaugen og holder til i 1. klassebygget. Flere opplysninger om SFO finner dere her.