Ordinær skyss

Ordinær skyss skjer stort sett med buss/tog. Dette bestilles av skolen etter gjeldende adresser:

  • Elever på 1. trinn med mer enn 2 km skolevei, målt langs korteste farbare vei
  • Elever på 2.–10. trinn med mer enn 4 km skolevei, målt langs korteste farbare vei

Midlertidig skyss

Midlertidig skyss og spesialskyss skjer stort sett med drosje. Slik skyss gis etter følgende kriterier:

  • Skadete elever: Du må levere legeerklæring til skolen
  • Elever med spesielle behov: Du må sende søknad til skolen

Trafikkfarlig skolevei

Kommunen kan gi skyss ved trafikkfarlig skolevei. Du må sende dokumentert søknad til kommunen. Skolen kan gi mer informasjon om dette.