Til deg som har søkt videregående opplæring skoleåret 2015-16

I disse dager sender Akershus Fylkeskommune ut viktig informasjon til våre 10. trinnselever

Brosjyren som sendes ut kan du lese her