2014-15

Oversikt over 2014-15
Tittel Dato
1. - 4. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
1. - 7. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
1. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
10, trinn - fagdag norsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn - avslutning 23. mars 2017 12:10
10. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
10. trinn - fotballcup 23. mars 2017 12:10
10. trinn - fotballcup 23. mars 2017 12:10
10. trinn - overnattingstur i Østmarka 23. mars 2017 12:10
10. trinn - prøvemuntlig 23. mars 2017 12:10
10. trinn - tentamen engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn - tentamen matematikk 23. mars 2017 12:10
10. trinn - tentamen norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
10. trinn - tentamen norsk sidemål 23. mars 2017 12:10
10. trinn, Høstprøve engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, Høstprøve matematikk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, Høstprøve norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
10. trinn, Høstprøve norsk sidemål 23. mars 2017 12:10
10. trinn, eksamen engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, eksamen matematikk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, eksamen norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
10. trinn, eksamen norsk sidemål 23. mars 2017 12:10
10. trinn, fagdag engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, fagdag engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, fagdag matematikk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, fagdag matematikk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, fagdag norsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, fellessensur eksamen 23. mars 2017 12:10
10. trinn, fellessensur eksamen 23. mars 2017 12:10
10. trinn, forberedelse til eksamen engelsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, forberedelse til eksamen i norsk 23. mars 2017 12:10
10. trinn, informasjonsmøte VGS 23. mars 2017 12:10
10. trinn, muntlig eksamen 1. gruppe 23. mars 2017 12:10
10. trinn, muntlig eksamen opplysning prøvefag 1. gruppe 23. mars 2017 12:10
10. trinn, muntlig eksamen, 2. gruppe 23. mars 2017 12:10
10. trinn, skriftlig eksamen - opplysning trekkfag 23. mars 2017 12:10
10. trinn, vinterball 23. mars 2017 12:10
2. - 10. trinn, Høstaktivitetsdag 23. mars 2017 12:10
2. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
3. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
3. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
4. - 10. trinn, sykkelvedlikehold 23. mars 2017 12:10
4. trinn - Lucia 23. mars 2017 12:10
4. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
4. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
5. - 6. trinn: Leselystaksjon 23. mars 2017 12:10
5. - 7. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
5. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
5. trinn - nasjonale prøver lesing 23. mars 2017 12:10
6. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
7. trinn - avslutning 23. mars 2017 12:10
7. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
7. trinn, leirskole 23. mars 2017 12:10
8. - 10. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
8. - 10. trinn, Kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
8. og 9. trinn - nasjonale prøver lesing 23. mars 2017 12:10
8. og 9. trinn - nasjonale prøver regning 23. mars 2017 12:10
8. trinn - Høstprøve norsk 23. mars 2017 12:10
8. trinn - Høstprøve, matematikk 23. mars 2017 12:10
8. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
8. trinn, Høstprøve engelsk 23. mars 2017 12:10
8A - nasjonale prøver engelsk 23. mars 2017 12:10
8B, nasjonal prøve engelsk 23. mars 2017 12:10
8C, nasjonal prøve engelsk 23. mars 2017 12:10
9. trinn - Høstprøve norsk hovedmål 23. mars 2017 12:10
9. trinn - Høstprøve norsk sidemål 23. mars 2017 12:10
9. trinn - Høstprøve, matematikk 23. mars 2017 12:10
9. trinn - arbeidsuke 23. mars 2017 12:10
9. trinn - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
9. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
9. trinn, Den kulturelle skolesekken 23. mars 2017 12:10
9. trinn, Høstprøve engelsk 23. mars 2017 12:10
Avd. Sofiemyråsen - foreldremøte 23. mars 2017 12:10
Avd. Sofiemyråsen - juleverksted 23. mars 2017 12:10
Barnetrinnet - juleverksted/aktivitetsdag 23. mars 2017 12:10
Besøksdag nye 8. trinnselever 23. mars 2017 12:10
BlimE! 23. mars 2017 12:10
Dugnad 23. mars 2017 12:10
En dag for andre! Kick off 23. mars 2017 12:10
Foreldremøte 3. trinn 23. mars 2017 12:10
Første skoledag 23. mars 2017 12:10
Informasjonsmøte kommende 8. trinn 23. mars 2017 12:10
Julemarked 23. mars 2017 12:10
Karneval 1. - 7. trinn 23. mars 2017 12:10
Musikal 23. mars 2017 12:10
Planleggingsdag 23. mars 2017 12:10
Siste skoledag 23. mars 2017 12:10
Skolefotografering, alle trinn 23. mars 2017 12:10
Skolestart 2015, besøksdag 1. trinn med barnehagene 23. mars 2017 12:10
Skolestart 2015, besøksdag nye 1. klassinger 23. mars 2017 12:10
Skolestart 2015, besøksdag nye 1. klassinger 23. mars 2017 12:10
Skolestart høsten 2015, 1. trinn informasjonsmøte 23. mars 2017 12:10
Sommeravslutning 1. til 6. trinn 23. mars 2017 12:10
Sommeravslutning 1.- 6. trinn 23. mars 2017 12:10
Sykkeldag for 8.-9. trinn 23. mars 2017 12:10
Ungdomstrinnet - Julecup og juleverksted 23. mars 2017 12:10
Voksne skaper vennskap 23. mars 2017 12:10