Skolens planer

Her finner du oversikt over planer som gjelder lokalt for Hellerasten skole. I menyen til høyre finner du planer for Oppegårskolen og lenke til Utdanningsdirektoratet.