Om Hellerasten skole

Skolens visjon er "Røtter og vinger"; en skole som fører kulturarven videre og gir elevene vidsyn og toleranse. Vi har som mål å utvikle trygghet og fremme tilhørighet og ansvar hos elevene slik at de får gode kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Skolen har dette skoleåret 200 elever. 

20 lærere har sin arbeidsplass hos oss, og administrasjonen består av rektor, undervisningsinspektør og saksbehandler. Skolen har 2 rådgivere.