Kontaktinformasjon

Administrasjon

RektorGrete Skaug
Tlf: 66 81 22 21
Undervisningsinspektør: Silja Germeten
Tlf: 66 81 22 22
SaksbehandlerAnn-Sophie Arnesen
Tlf: 66 81 22 20
Rådgiver: Beth Svendsen
Tlf: 66 81 22 27
Rådgiver: Stine Ytrestøl
Tlf. 66 81 22 26

 Undervisningspersonale 2017/18

Lærere 8.trinn (pdf) 
Lærere 9.trinn (pdf)
Lærere 10.trinn (pdf)

Navn / epost-lenke

Kontaktlærer

Tlf.                                                                    

Bakke, Sonja Jacobsen   66 81 22 39
Bjørhei, Bård 10B 66 81 22 37
Brandeggen, Grethe Kjos   66 81 22 45
Danielsen, Lise Marie 8C 66 81 22 41
Eidsten, Pål 8A 66 81 22 39
Ellevold, Silje 8B 66 81 22 45
Forberg, Ida 10A 66 81 22 37
Hauge, Anne 9B 66 81 22 43
Hordnes, Yvonne V. Permisjon  
Indreeide, Odd-Ståle 8B 66 81 22 45
Johansen, Bjørn Eek 9A 66 81 22 43
Kvammen, Ingrid 9A 66 81 22 43
Leger, Tom   66 81 22 39
Linnebo, Karl-Even Assistent, perm.  
Lømo, Sjur Østvold 9C 66 81 22 41
Meinseth, Sissel   66 81 22 45
Ophaug, Siv Tove 8A 66 81 22 39
Paulshus, Hege A. 8C 66 81 22 41
Person, Christina H.   66 81 22 41
Rambøl, Arne 10A 66 81 22 37
Ytrestøl, Stine   66 81 22 37
Aas, Gjermund 9B 66 81 22 43


Personale fra andre virksomheter sporadisk til stede på skolen:

Skolehelsetjenesten
Klikk på lenken for mer deltajer.
 
  66 81 22 25

 
Stine Øyan
Mandag og onsdag kl. 10-15

 
Miljøarbeider
(Nærmiljøseksjonen)
 
93 20 35 88

 

Gregory Gurvich

Aleksander Schmidt
Fredager

Utekontakten

Miljøarbeider
 

920 95 548

401 02 390
 


Andre instanser:

Oppegård tannklinikk 66 81 23 00
Barnevernstjenesten 66 81 91 78 / 993 50 547
PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) 66 81 90 89
BUP Follo (Barn og unges pyskiske helsevern) 64 85 20 50
Legevakt 116 117 (evt. 113)