Skoler

Oppegård kommune har til sammen ti grunnskoler i kommunen. Vi har seks barneskoler og fire ungdomsskoler.

Her finner du nettsidene til alle grunnskolene i Oppegård kommune:

Barneskoler

Ungdomsskoler