Her skal du finne informasjon om SU og referat fra møtene.

SU består av representanter for foreldre, elever, lærere, skolens ledelse og politikere i kommunen.

SU drøfter saker angående skolens drift og hverdag, og rådgir skolens ledelse.

 

Referat SMU 07.06.2018

Referat fra SU-møte 07.06.2018

Referat fra SU-møte 26.04.2018

Referat fra SU-møte 31.08.2017