Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år. Det er ingen fast regel når planene skal revideres og fornyes.

Ulike planer

Vi har ulike typer planer, som for eksempel:

  • Kommunale planer som gjelder alle skolene i kommunen
  • Lokale planer som er utarbeidet ved skolen, eventuelt i samarbeid med FAU
  • Skoletidsplaner, også kjent som "Skolerute", som viser oversikt over ferie- og fridage
  • Læreplaner og kompetansemål som er utarbeidet og publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider
  • Arbeidsplaner: 

    Vi ønsker mye aktivitet og aktiv bruk av ITL ved Sofiemyr skole. Det oppdateres og endres ofte i både fag - og planer og derfor der det viktig at både elever og foresatte er aktive brukere. Vi har nå bestemt at vi kun bruker ITL til faglig oppdatering og innhold som gjelder klassenivå, dermed tas arbeidsplaner vekk fra hjemmesidene våre. På våre hjemmesider vil dere fremover da finne mer overordnet informasjon som gjelder skolen eller trinnet.