Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år. Det er ingen fast regel når planene skal revideres og fornyes.

 
Ulike planer
Vi har ulike typer planer, som for eksempel:
  • Kommunale planer som gjelder alle skolene i kommunen
  • Lokale planer som er utarbeidet ved skolen, ofte i samarbeid med FAU
  • Timeplaner og arbeidsplaner (som vi har valgt å publisere kun på Its learning)
  • Skoletidsplaner, også kjent som "Skolerute", som viser oversikt over ferie- og fridager
  • Læreplaner og kompetansemål som er utarbeidet og publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider.