Lokale planer

Kommunale planer

Det er mange planer og rapporter som er felles for alle skolene i kommunen. Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år.

Klikk her for kommunale planer og rapporter