Arbeidet med planene strekker seg over lang tid. Derfor vil enkelte av våre vedtatte planer være gyldige over flere år. Det er ingen fast regel når planene skal revideres og fornyes.

Ulike planer

Vi har ulike typer planer, som for eksempel:

  • Kommunale planer som gjelder alle skolene i kommunen

  • Lokale planer som er utarbeidet ved skolen, ofte i samarbeid med FAU

  • Time-og arbeidsplaner med info

A-basen 8. trinn 9. trinn 10. trinn
B-basen 8. trinn 9. trinn 10. trinn
C-basen 8. trinn 9. trinn 10. trinn
D.basen 8. trinn 9. trinn 10. trinn
  • Skoletidsplaner, også kjent som "Skolerute", som viser oversikt over ferie- og fridager

  • Læreplaner og kompetansemål som er utarbeidet og publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider

Våre planer finner du i menyen til venstre eller her på denne siden.