Skolene har fått nye nettsider

Oppegård kommune ønsker å møte økt trafikk fra nettbrett og mobiltelefon, og har fått nye nettsider som tilpasser seg mobile enheter.

Skolene har også fått nye nettsider og blir nå en del av hovednettsiden til kommunen.

En kommunal nettside inneholder mye informasjon. Vi har bygget opp sidene etter hva som blir mest etterspurt og lagt til rette for at de som besøker sidene skal finne det de leter etter. Vi har fått et tydeligere søkefelt på toppen, i tillegg til at vi løfter fram aktuelle temaer på forsiden.

På skolesidene legger vi til rette for at foreldre/foresatte skal få mest mulig lik informasjon, og at de finner informasjonen med færrest mulig klikk.

Vi jobber videre med å forenkle informasjonen og gjøre sidene lettere tilgjengelig for alle.