I tillegg til grunnskolene har Oppegård kommune et alternativt skoletilbud, et kommunalt ressurssenter og et kvalifiseringssenter med voksenopplæring.

Alle de seks barneskolene har tilbud om SFO.

Barne- og ungdomsskoler i Oppegård kommune

Her finner du alle barne- og ungdomsskolene i kommunen. Klikker du på en skole i kartet, får du opp et informasjonsvindu med lenke til skolens nettside.