Hva er et skoletilhørighetsområde?

Kommunen er inndelt i grunnkretser. Dette er bestemt av staten og utført av Statistisk sentralbyrå. Hver enkelt adresse i kommunen er knyttet til en grunnkrets. Skolenes tilhørighetsområde består av flere grunnkretser. Adresse i folkeregisteret bestemmer derfor hvilken skole barna tilhører.

Kommunestyret vedtok 25. mars 2019 en ny forskrift om skoletilhørighet. Den nye forskriften gjelder fra 1. april 2019. Endringene er:

  • Elever fra Svartskog får sin skoletilhørighet på Kolbotn skole.
  • Elever får tildelt skoleplass på den skolen de tilhører.
  • Elever som har søsken på annen skole kan søke om plass på samme skole som søsken.
  • Elever kan søke plass på andre skoler enn nærskolen. Rektor kan innvilge søknaden hvis skolen har ledig kapasitet innenfor 95 prosent av full kapasitet.*

* Den siste bestemmelsen gjelder ikke Flåtestad skole.Søknader til Flåtestad skole kan kun innvilges etter paragraf 2.2 a). 

Du kan søke om plass på annen skole enn den barnet tilhører. Elever som flytter innenfor kommunen kan søke om å fortsette på sin opprinnelige skole. Søknaden kan innvilges hvis skolen har ledig kapasitet og ett eller flere av kriteriene ovenfor er oppfylt. Søknadene sendes til rektor ved den skolen som regnes som elevens hjemskole.

Her finner du forskrift om skoletilhørighet.

Hvilken skole tilhører du?

Oppegård kommune har seks skolekretser til barneskolene og fire skolekretser til ungdomsskolene. Her kan du få hjelp til å finne din skolekrets.

Skolekretser for barneskolene

Her finner du kart over skolekretserne til barneskolene i kommunen.

Skolekretser for ungdomsskolene

Naviger deg i kartet, eller søk etter adresse i søkefeltet (du får opp søkefeltet ved å klikke på forstørrelsesglasset nederst i kartet). Adressen må skrives med både gateadresse og postadresse for å få riktig treff i kartet.

Klage på vedtak

Vedtak om plass på annen skole enn den barnet tilhører, er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Det betyr bl.a. at du kan klage på vedtaket innen tre uker. Dette gir mulighet til å få fram nye opplysninger og presisering av opplysninger som allerede er gitt. En eventuell klage sendes til den skolen du har søkt plass på.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rektor ved den skolen du søker plass på.