Hva er et skoletilhørighetsområde?

Kommunen er inndelt i grunnkretser. Dette er bestemt av staten og utført av Statistisk sentralbyrå. Hver enkelt adresse i kommunen er knyttet til en grunnkrets. Skolenes tilhørighetsområde består av flere grunnkretser. Adresse i folkeregisteret bestemmer derfor hvilken skole barna tilhører.

Kommunestyret vedtok i juni en ny forskrift om skoletilhørighet. Den nye forskriften gjelder fra 1. august 2015. Nå er skolekretsene oppe til politisk behandling på nytt. Nærmere informasjon om skolekretsene kommer etter vedtak i kommunestyret 25. mars.

Hvilken skole tilhører du?

Oppegård kommune har seks skolekretser til barneskolene og fire skolekretser til ungdomsskolene. Her kan du få hjelp til å finne din skolekrets.

Skolekretser for barneskolene

Naviger deg i kartet, eller søk etter adresse i søkefeltet (du får opp søkefeltet ved å klikke på forstørrelsesglasset nederst i kartet). Adressen må skrives med både gateadresse og postadresse for å få riktig treff i kartet.

Skolekretser for ungdomsskolene

Naviger deg i kartet, eller søk etter adresse i søkefeltet (du får opp søkefeltet ved å klikke på forstørrelsesglasset nederst i kartet). Adressen må skrives med både gateadresse og postadresse for å få riktig treff i kartet.

Opptak på annen skole

Du kan søke om plass på en annen skole enn den barnet tilhører. Elever som flytter innenfor kommunen kan søke om å fortsette på sin opprinnelige skole.

Begrunnelse

Søknad om plass på en annen skole innvilges hvis det er plass på skolen, og ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:

  • Eleven har søsken ved samme skole
  • Geografiske og trafikale forhold
  • Andre tungtveiende personlige eller pedagogiske grunner

Barn kan også få plass på en annen skole når det er åpenbart at det er god plass.  

Søknad

Ønsker du å søke om skoleplass i et annet område enn det barnet tilhører, må du sende søknad til skolen du søker plass på, fortrinnsvis innen 15. mars.

Klage på vedtak

Vedtak om plass på annen skole enn den barnet tilhører, er å anse som et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Det betyr bl.a. at du kan klage på vedtaket innen tre uker. Dette gir mulighet til å få fram nye opplysninger og presisering av opplysninger som allerede er gitt. En eventuelt klage sendes til den skolen du har søkt plass på.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med rektor ved den skolen du søker plass på.