Vi som jobber her:

Helsesykepleier Randi Sundmark Sagvolden, hovedansvar 1. - 4. trinn Tilstede mandag - fredag 
Helsesykepleier Kristin Ringkjøb Tormodsgard, hovedansvar 5. - 7. trinn Tilstede tirsdag, onsdag og torsdag
Lege Skolelege tilstede etter avtale
Fysioterapeut Anders Nærby Tilstede fredag kl. 09.00 - 11.30
Psykolog Etter avtale med helsesykepleier

Kontakt oss

Skolehelsetjenesten på Tårnåsen skole

Telefon: 66 81 25 27 / 26

Skolehelsetjenestens oppgaver og rolle

Formålet med skolehelsetjenesten er å bidra til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge.   

Forskriften har tre ledd som sier hva skolehelsetjenesten skal ivareta.

  • fremme psykisk og fysisk helse
  • fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • forebygge sykdom og skade

Tjenesten skal være et lavterskeltilbud.

 

HOVEDARBEIDSOMRÅDER:

Helseundersøkelse:

  • Rutinemessig og målrettet

Helseopplysning:

  • Individuelt og i grupper

Vaksinasjoner:

  • Informasjon og tilbud i henhold til  anbefalte program. Det er vaksinering av 6. og 7.trinn

Øvrig informasjon om helsetilbud for elever i Oppegård kommune kan du lese mer om her.