Skolehelsetjenesten bidrar til et helhetlig helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Tjenesten er et lavterskeltilbud.

I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Sofiemyr skole

Tlf. 66 81 42 49 / 66 81 42 00

Helsesykepleier
Til stede: tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Ann-Charlotte Petterson, e-post

Ingfrid Samset Lorentsen, e-post


Fysioterapeut
Til stede: Torsdag kl. 08.00 - 11.30
Heidi Berlin, e-post


Lege og psykolog
Etter avtale

Sofiemyråsen ressurssenter

Tlf. 66 81 41 93 / 94

Helsesykepleier
Etter avtale

Fysioterapeut
Til stede: Torsdag kl. 08.00 - 13.45
Eileen Strand, e-post

Lege: etter avtale
Ergoterapeut: etter avtale