I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Helsesykepleier
Til stede: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30
Hanne Wangen, tlf. 41 36 17 06, e-post: hanne.wangen@oppegard.kommune.no

Fysioterapeut
Til stede: mandag kl. 08.15 - 12.00
Ine Barlie, tlf. 66 81 32 27, e-post: ine.barlie@oppegard.kommune.no

Psykolog og lege
Etter avtale med helsesykepleier