I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi gjør oppmerksom på at skolehelsetjenesten først og fremst jobber forebyggende.

Helsesøsters kontor er i skolens kontoravdeling.

Funksjon Navn Tilstede på skolen Telefon
Helsesykepleier Lisbeth Hauge Tirsdag, torsdag og  fredag 66 82 36 64 / 959 31 413

Psykomotorisk

fysioterapeut

Camilla Sundsbak Mandag kl. 8.00–15.00 66 82 36 64
Psykolog Nina Stenvik Granly Etter avtale. Henvises gjennom helsesøster 66 81 92 72/ 454 21 416