I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade
     
Funksjon Navn Tilstede på skolen Tlf.
Helsesykepleier Katrine M. Bjerke

Mandag
Onsdag
Torsdag ulik uke

66 81 22 25
Fysioterapeut Arif Tekin Fredag formiddag 66 81 22 25
Psykolog Bjørnar Fauske Bye Mandager kl. 08.00-15.30 66 81 22 25

Elevene kan også henvende seg til Helsestasjon for ungdom i Kolbotnveien 23.

Her kan du lese mer om kommunens helsetilbud i grunnskolen