I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

•Fremme fysisk og psykisk helse
•Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
•Forebygge sykdom og skade


Når er det helsepersonell på Greverud skole?

Helsesykepleier holder til i 1. etasje i administrasjonsbygget og har inngang fra skolegården mot Skiveien.

Helsesykepleier
Ellen Cathrine Egge Jorgheim
Når? Mandag til fredag kl.08.00 - 15.30       
Telefon: 66 81 31 38

Skolelege
Når? Etter avtale med helsesykepleier    

Fysioterapeut
Anders Nærby
Når? Mandag kl. 08.00 - 15.15 
Telefon: 66 81 31 38

Skolepsykolog
Marit Therkelsen
Når? Etter avtale med helsesykepleier     

Tannlege
Oppegård tannklinikk
Ingierveien 6
1410 Kolbotn

Telefon  66 81 23 00