I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade
Funksjon Navn Tilstede på skolen Telefon
Helsesykepleier Bjørg Grutle Stavland Tirsdag og torsdag 66 81 41 09 / 92 67 92 25
Fysioterapeut Heidi Berlin  Torsdag kl. 12.00–15.00 926 19 019
Psykolog Hege Ottesen Haugen Etter avtale 66 81 41 09 / 45 50 29 56
Skolelege   Etter avtale  

Her kan du lese mer om skolehelsetjenesten i Oppegård kommune.