I henhold til forskrift om skolehelsetjenesten, vil vi bidra til å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdom og skade

Vi gjør oppmerksom på at helsesøster og skolelege kun jobber med forebyggende helsetjeneste. 

Les mer om skolehelsetjenesten her.

Skolehelsetjenestens kontor er på toppen av skolens amfi og telefonnummeret er

66 82 37 71.

Funksjon Navn Tilstede på skolen Telefon
Helsesykepleier Wenche Mannerud Tirsdag, torsdag og fredag 66 82 37 71
Fysioterapeut Anders Nærby Onsdag kl. 08.00 - 11.30 66 82 37 71
Psykolog Mari Therkelsen Mandag kl. 08.00 - 15.30 66 82 37 71
Skolelege   Etter avtale  

Skolen er også med i et prosjekt innen forebygging av rusbruk blandt ungsdom. I den anledeing har vi på skolen er miljøarbeider (HAP-veileder) på mandag og fredag.

Han har kontor sammen med Flame og heter Aleksander Kristiansen og kan nås på mail eller på telefon 455 16 149.